Center for Magtanalyse

ved Ditte Bjerregaard

Torsdag kl 17.00


Ditte Bjerregaard, 1990 (hun/hende), er uddannet antropolog fra Københavns og Lunds Universitet med specialisering inden for køns- og voldsstudier og direktør i NGO'en Center for Magtanalyse (CMA). 


Dittes mission med CMA er at italesætte, og skabe en ny forståelse for, hvordan volden ser ud og hvordan vi kan stoppe volden for de næste generationer. Oplægget ved Byggefestivalen vil tage afsæt i konkrete metoder til at tale om vold og forslag til hvordan vi kan hele sammen, efter vold i fællesskab.


- Det er let at stoppe volden - vi skal bare tale om den. 


Baggrund

Center for Magtanalyse opstod i 2019 med afsæt i Dittes speciale, der handlede om krydsfeltet mellem voldsudsathed og tavshed, hvor hun erfarede, at det at italesætte voldsudsathed bryder med en forestilling om kønnet lighed i et nationalt og internationalt perspektiv. Ditte erfarede, at systemvold - mødet med offentlige eller private aktører og holdninger -  er den primære faktor, der forhindrer, at vi voldsudsatte, pårørende og personer der anvender vold, taler åbent om vold. Efterfølgende implementerede Ditte kombinationen af videnskabelige og aktivistiske metoder i Center for Magtanalyse, hvor hun - sammen med medarbejdere, praktikanter og frivillige - driver tre indsatser: 'Tal om Vold' - støtte- og netværksgrupper til unge voldsudsatte, 'Viden om Vold' - skræddersyede undervisningsforløb, og 'Femicide Watch' - en forskningsenhed, der monitorerer drab på kvinder i Danmark.